Biuro rachunkowe Warszawa Bemowo - Wola przedstawia :


WAŻNE DATY DLA PRZEDSIĘBIORCY.


do 10-tego -wpłaty składek na ZUS - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie (nie zatrudniające pracowników), wspólnicy spółek cywilnych.
do 15-tego -wpłaty składek na ZUS - pozostali płatnicy składek.
do 20-tego -wpłaty miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT ) i od osób prawnych ( CIT );
Pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego ( np. PIT 4 );
Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
do 25-tego -wpłaty podatku VAT oraz złożenia deklaracji VAT-7.

do 31 stycznia – złożenie zeznań PIT 16A, PIT 28, deklaracji PIT 4R oraz PIT 8 AR, złożenie deklaracji ZUS IWA.
do 28 lutego – złożenie do US i przekazania pracownikom deklaracji PIT ( PIT – 11, PIT – 40, PIT – 8C ).
do 31 marca – złożenie deklaracji CIT – 8 wraz z załącznikami, ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego.
do 30 kwietnia – ostateczny termin złożenia do US zeznań przedsiębiorców.