Zasady współpracy z biurem rachunkowym Warszawa Bemowo - Wola:


Przy współpracy z naszymi klientami kierujemy się kilkoma zasadami, które ułatwiają nam współdziałanie, a przede wszystkim:
- podstawą współpracy jest pisemna umowa.
- ustalamy z klientem termin dostarczenia ( bądź odbioru przez nas ) dokumentów za miniony miesiąc z reguły jest to 10 dzień każdego miesiąca.
- przesyłamy klientowi informację dotyczącą składek ZUS.
- dokonujemy miesięcznych / kwartalnych rozliczeń, dostarczamy do urzędów wszystkie wymagane dokumenty.
- informujemy klienta o należnych podatkach, oraz innych należnościach.
- co miesiąc po wykonaniu rozliczeń wysyłamy fakturę, która jest podstawą do zapłaty za usługi księgowe.

Klientom, którzy podejmują współpracę z naszym biurem rachunkowym zapewniamy opiekę zespołu ekspertów w zakresie rachunkowości.
Usługi świadczone są przez profesjonalne księgowe dedykowane do kompleksowej obsługi każdej firmy.
Podstawą współpracy jest pisemna umowa, po podpisaniu której obowiązki klienta sprowadzają się do rzetelnego dokumentowania swojej działalności poprzez wystawianie faktur, rachunków, dowodów kasowych oraz przyjmowanie dokumentów związanych z zakupami.
Dokumentacja w uzgodnionych terminach dostarczana jest przez klienta do naszego biura księgowego lub odbierana przez naszego pracownika z siedziby klienta. Ostateczny termin przekazania upływa z reguły 5 dnia następnego miesiąca.
Po sporządzeniu miesięcznych rozliczeń przygotowujemy wydruki ksiąg i rejestrów, wypełniamy deklaracje i dostarczamy je do odpowiednich urzędów drogą elektroniczną z użyciem podpisu kwalifikowanego. Klient otrzymuje pisemne informacje dotyczące sytuacji finansowej firmy. Dokumenty źródłowe i księgi mogą być przechowywane w naszym biurze rachunkowym lub w siedzibie klienta.
Możliwe jest także oddelegowanie naszego pracownika do pracy w siedzibie Klienta i prowadzenie ksiąg przy wykorzystaniu jego oprogramowania.
Gwarantujemy zachowanie w poufności wszelkich informacji ujawnionych nam w związku z wykonywaniem umowy.
Podstawą do zapłaty naszego wynagrodzenia jest faktura, wystawiana co miesiąc po wykonaniu usługi.