Oferta biura rachunkowego Warszawa Bemowo - Wola

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie księgowości firm, oraz rozliczania osób fizycznych.
Zajmujemy się:

1) Prowadzeniem ewidencji ryczałtu i karty podatkowej.

Zakres obsługi w ramach umowy - prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe pełnej dokumentacji podatkowej, w tym:
a) ewidencji przychodów.
b) ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
c) ewidencji wyposażenia.
d) rejestrów Vat.
e) deklaracji Vat.
f) deklaracji Pit.
g) deklaracji Zus.
h) reprezentowanie klientów przed Urzędem Skarbowym, oraz Zus.

2) Prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zakres obsługi w ramach umowy - prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe pełnej dokumentacji podatkowej, w tym:
a) podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
b) ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
c) ewidencji wyposażenia.
d) rejestrów Vat.
e) deklaracji Vat.
f) deklaracji Pit.
g) deklaracji Zus.
h) reprezentowanie klientów przed Urzędem Skarbowym, oraz Zus.

3) Prowadzeniem ksiąg handlowych.

Zakres obsługi w ramach umowy – prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe pełnej ewidencji księgowej w tym:
a) księgi rachunkowe ( księgi główne, księgi pomocnicze ).
b) Opracowywanie i wdrażanie zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont.
b) ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
c) ewidencji wyposażenia.
d) rejestrów Vat.
e) deklaracji Vat.
f) sporządzanie sprawozdań finansowych.
f) deklaracji Zus.
g) reprezentowanie klientów przed Urzędem Skarbowym, oraz Zus.

4) Obsługą kadrową i płacową.

Zakres obsługi w ramach umowy – prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe pełnej ewidencji kadrowo – płacowej w tym:
a) akt osobowych pracowników.
b) kart wynagrodzeń pracowników.
c) ewidencji urlopów pracowniczych.
d) rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w Zus.
e) sporządzanie list płac.
f) sporządzanie deklaracji Zus.
g) sporządzanie rocznych informacji ( Pit 11/Pit8B, Pit 8C, Pit 4R, Pit 40 ).
h) wystawianie zaświadczeń dla pracowników.

5) Wyprowadzaniem zaległości księgowych i podatkowych.

Zakres obsługi w ramach umowy:
a) sprawdzenie dotychczasowych zapisów księgowych.
b) wykonanie zaległych księgowań i ewidencji.
c) sporządzenie / skorygowanie zaległych deklaracji i sprawozdań.
d) kontakt z Urzędem Skarbowym i Zus.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!